top of page

Avrupa Sosyal Girişim İzleme Anketine Katılım Başladı

Avrupa'da eş zamanlı 31 ülkede uygulanan izleme anketi sosyal girişimciler ve etki girişimlerinin mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilmesini hedefliyor.Avrupa Sosyal Girişim İzleme Anketi (ESEM), sosyal girişimcilik alanında mevcut veri eksikliğini kapatmak; politika yapıcıları, yatırımcıları ve sosyal girişimcilik destek organizasyonlarını sosyal girişimlerin ulusal ve uluslararası çapta ihtiyaçları ve karşılaştıkları engeller konusunda bilgilendirmek için uygulanıyor. 


Anket ile sosyal girişimlerin görüşleri toplanıp, bu görüşler karar vericilere, hükümet yetkililerine, yatırımcılara, araştırmacılara ve etki yatırımcılarına sunuluyor. Sektör hakkında daha fazla bilgi ve veri sahibi olarak, sosyal finansmanın, AB ve ulusal politikalarının sosyal girişimlerin ihtiyaçlarına daha duyarlı hale gelmesi hedefleniyor.


Sosyal girişim topluluğunu görüşlerini ve ihtiyaçlarını paylaşarak sesimizi duyurmaya, daha iyi politikalar ve finansman fırsatlarının geliştirilmesi için katkı vererek değişimin parçası olmaya davet ediyoruz.Araştırmanın Önemi


“ESEM'in etki alanı, sosyal girişimlere ilişkin kapsamlı bilgiler oluşturmaktan daha fazlasını içeriyor. Araştırma aynı zamanda AB mevzuatını ve ulusal mevzuatı, politikaları ve finansmanı etkiliyor; dolayısıyla sosyal girişimlerin gerçek ihtiyaçlarını karşılıyor.” - Sinem Güravşar Gökçe, Genel Koordinatör, İstasyonTEDÜ

İlk kez 2021’de uygulanan Avrupa Sosyal Girişim İzleme Anketinde 2.000’den fazla sosyal girişimci deneyimlerini paylaştı. Farklı ülkelerde uygulanan araştırmalar sonucunda mevzuatta, politikalarda, yatırım - finansman olanaklarında, görünürlük ve farkındalık yaratmada sosyal girişimlerin yararına önemli gelişmeler sağlanmıştır.


2021 yılı araştırma sonuçları Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa Komisyonu Sosyal Ekonomi Eylem Planı’nı doğrudan etkilemiştir.


ESEM, sosyal girişimlerin gerçek ihtiyaçlarını ve taleplerini uluslararası ölçekte öne çıkartan önemli bir çalışma. Anketi doldurma süreci sosyal girişimler için öğrenme sürecinin bir parçası sayılabilecek bilgi yoğunluğuna sahip. Ekibiniz ve çalışmalarınızla ilgili bütüncül bir soru setini yanıtlarken sosyal etkiye dair düşünecek pek çok konu ortaya çıkacak.” - Merve Kavas, Yekpare, Direktör

Araştırma 31 Ülkede Uygulanıyor


Araştırma, Avrupa çapında bir sosyal girişim destek kuruluşları ağı olan Euclid Network’ün sosyal girişim destek organizasyonları, partner kuruluş ve üniversitelerin desteğiyle gerçekleştirdiği bir inisiyatiftir. Anket çalışması eş zamanlı olarak 31 ülkede ve Türkiye'de Türkiye Sosyal Girişimcilik

Ağı ortaklarının koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.


Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı ve Euclid Network, sosyal girişimleri görüşlerini ve ihtiyaçlarını paylaşarak seslerini duyurmaya, daha iyi politikalar ve finansman fırsatlarının geliştirilmesi için katkı vererek değişimin parçası olmaya davet ediyor.

Comments


bottom of page