top of page

Birliğe katılın sosyal girişim topluluğuyla yan yana olun.

Kimler katılabilir?

Sosyal Girişimciler

✳︎ Ana amacı, sosyal, çevresel, kültürel bir meseleye çözüm geliştirmek olan
 

✳︎ ticari faaliyet yürüten ya da yürütme hedefi olan
 

✳︎ gelir fazlasının çoğunluğunu ana amacı doğrusunda kullanan sosyal girişimler başvuru iletebilir.

Partnerler

✳︎ Sosyal ekonomi ve sosyal girişimcilik alanında çalışan aracı kuruluşlar, özel sektörler,
 

✳︎ ilgili bakanlıklar, kalkınma ajansları, yerel yönetimler

✳︎ araştırma merkezleri ve finans kuruluşları birliğin çalışmalarını takip etmek ve işbirliği geliştirmek için birlik@yekpare.org iletişime geçebilir.

 

Nasıl katılabilirsiniz?

Başvuru Formu

Birliğe dahil olmak isteyen sosyal girişimler Başvuru kısmında yer alan formu doldurabilir.

Görüşme

Başvuru formu olumlu değerlendirilen ekiplerle yaklaşık 60 dk süren görüşme yapılır.

Topluluğa Dahiliyet

Sosyal girişimden birliğin faaliyetlerine katılacak ekip üyeleri oryantasyon süreciyle topluluğa dahil edilir.

bottom of page