top of page

Bakım Odaklı İş Yerleri Araştırması: Sivil Toplum ve Sosyal Girişimler için Bir Rehber
Bakım odaklı iş yerleri fiziksel olarak kapsayıcı olma, çalışanlarının çalışma koşullarını ve haklarını güvence altına alma, ekip üyelerinin iyiliğini gözeten politika ve programlar oluşturma, eşitlikçi ve katılımcı bir yaklaşımla yönetme gibi özellikleri içerir.


Bakım odaklı yaklaşım, bakım alma ve vermenin toplumsal cinsiyete dayalı rol dağılımlarına işaret eder, bunun yarattığı eşitsizlikleri önlemeye çalışır. İş hayatının kıyısına itilmiş bakım ihtiyaçlarını merkeze taşır, bunları ortak sorumluluğun bir parçası olarak görür.


Postane ve Hafıza Merkezi öncülüğünde 2022 yılında yürütülen “Bakım Odaklı İş Yerleri” projesi sivil toplum ve toplumsal fayda alanlarında çalışanlar için kapsayıcı, çeşitli ve güvenli çalışma alanları yaratmayı amaçlayan bir pilot proje olarak uygulandı. Proje, AB Ufuk 2020 Programı tarafından finanse edilen RESISTIRÉ projesi tarafından desteklendi.Rehber hakkında 


Ezgi Kan’ın kaleme aldığı Bakım Odaklı İş Yerleri: Sivil Toplum ve Sosyal Girişimler için Bir Rehber, bakım odaklı iş yerlerinin geniş kapsamlı bir çerçevesini çiziyor ve ilham veren örnekleri paylaşıyor. Öncelikli olarak Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren sivil toplum ve sosyal girişim aktörlerinin deneyimlerini derleyen rapor, bu konuda adım atmak isteyen kurumlar için bir referans kaynak olma hedefiyle yol gösterici bir kontrol listesini de barındırıyor. Rapor, bakım odaklı bir iş yerinin farkı boyutlarını mekânpolitikaprogramtopluluk, ve iş yerinin ötesi başlıkları altında ele alıyor ve kesişimsel (toplumsal cinsiyet+) bir yaklaşımı benimsiyor. Araştırılan iyi örnekler ise akademisyen Dina Georgis’in “better stories” kavramından esinlenerek raporda “ilham veren hikayeler” olarak yer alıyor. 


Yekpare'den Merve Kavas ve Zümra İnci'nin araştırma sürecine katkı verdiği rehberi bu linkten inceleyebilirsiniz.


Bakım Odaklı İş Yerleri Kontrol Listesi


Bakım odaklı bir iş yeri nelere dikkat etmeli? Kurumlarımızı bu açılardan nasıl değerlendirilebiliriz? İş yerinde bakım odaklı bir yaklaşım hangi boyutları içerir? Bakım Odaklı İş Yerleri Kontrol Listesini doldurun, kurumunuzu beş boyut altında (mekansal, politika, program, topluluk, işin ötesi) değerlendirin. 

Comentarios


bottom of page