top of page

İş Entegrasyonu Sosyal Girişimleriİş Entegrasyonu Sosyal Girişimleri (Work Integration Social Enterprises), sosyo-ekonomik zorluklarla karşılaşan kişileri işgücüne entegre etmeye ve güçlendirmeye yönelik çalışır.


WISE’ler, özel sektör şirketleri, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumları ile ortaklıklar kurarak dezavantajlı grupların karşılaştığı engelleri ele alan bir destek ağı oluşturur. Bu ortaklıklar kaynaklara ve finansmana erişim sağlayarak WISE'lerin sürdürülebilir iş modelleri kurmalarına ve etkili programlar sunmalarına yardımcı olur. İş Entegrasyonu Sosyal Girişimleri beceri eğitimi, işe yerleştirme, mentorluk programları ve işgücüne entegrasyon sağlamak için sürekli destekler dahil olmak üzere geniş bir alanda hizmet sunar. 


Araştırma Süreci


Kasım 2023 - Mart 2024 arasında yürüteceğimiz araştırma ile;


  • İş Entegrasyonu Sosyal Girişimleri (WISE)’lar hakkında Türkçe baz bilgi dokümanları oluşturmak;

  • Türkiye'deki mevcut WISE'ları tespit etmek;

  • Mevcut WISE'lar ile bilgilendirici çevrimiçi bir buluşma gerçekleştirmek;

  • Kavramı ve WISE'ların önemini aktaracağımız bir paydaş toplantısı düzenlemeyi hedefliyoruz.


Avrupa Sosyal Entegrasyon Girişimleri Ağı (ENSIE)


Yekpare ekibi, Ağustos 2023'de Avrupa Sosyal Entegrasyon Girişimleri Ağı (ENSIE) ile iş entegrasyonu sosyal girişimleri ve bölgesel ağlarla yürüttükleri faaliyetler hakkında görüşmek üzere bir araya geldi.


Yekpare'den Merve Kavas, Kasım 2023'de Avrupa Sosyal Entegrasyon Girişimleri Ağı (ENSIE) ekibini Brüksel'deki ofisinde ziyaret etme şansı buldu. Görüşmelerde ''iş entegrasyonu sosyal girişimleri'' kavramı, girişimlerin önceliklediği hedef gruplar ve farklı ülkelerdeki destek mekanizmaları ile Türkiye'deki sosyal girişimleri tespit emek için yürütülebilecek çalışmalar görüşüldü.


Avrupa Sosyal Entegrasyon Girişimleri Ağı (ENSIE), sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için çalışan, iş entegrasyonu ve sosyal uyum odağında ulusal ve bölgesel ağların üst kuruluşudur.


Ağ bu amaç doğrultusunda;


  • Dezavantajlı risk gruplarının işgücü piyasası ve sosyal uyum entegrasyonunu artırmak,

  • İş Entegrasyonu Sosyal Girişimlerinin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak,

  • Fırsat eşitliğini teşvik etmek için faaliyetler yürütür.


ENSIE şu anda, 21 Avrupa Birliği ülkesi, Azerbaycan, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna’yı temsil eden 31 ulusal ve bölgesel ağı bir araya getirmektedir. ENSIE üyesi ağların tümü, yerel koşullara uyarlanmış şekilde, dezavantajlı kesimlerin iş ve sosyal entegrasyonuna yönelik hedefleri takip etmektedir. Ağların tümü toplamda 2.800 İş Entegrasyonu Sosyal Girişimini ve 184.000’den fazla maaşlı çalışanı kapsamaktadır.


Araştırma süreciyle ilgili gelişmeler ve paydaş toplantıları için takipte kalın.Comments


bottom of page