top of page

Sosyal ekonomi için sosyal işletmeler
 

Sağlıklı ve kapsayıcı topluluklar için sosyal ve yaratıcı ekonomi yoluyla sosyal girişimciliğin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için bir aradayız.  

 

Who Are We

Sosyal Girişimler için

1.png
6.png
8.png

Ekosistem için

Sosyal değişim için sosyal ekonomiyi ve sosyal girişimleri güçlendirenlere yönelik programlar yürütüyor; birlikte
strateji ve sistemler geliştiriyoruz.

17.png
4.png
13.png

Ekosistem
Geliştirme 

Yerel, Bölgesel ve Ulusal Strateji ve Eylem Planı

Sosyal Tedarik 

Program ve Strateji Geliştirme

Özel Sektör Kuruluşları

Kamu Kurumları

Pazar Aracıları

Yerel Yönetimler

Filantropi Kuruluşları

Finans Kuruluşları 

Kalkınma Kuruluşları

18.png
12.png

Sosyal Finansman ve Yenilikçi Finansman Yöntemleri

Araştırma

Yetenek Geliştirme 

Sosyal Değişim için Sosyal Ekonomi 

Sosyal girişimler ana amacı sosyal, çevresel, kültürel meselelere çözüm geliştirmek olan, ticari faaliyetler yürüten ve elde ettiği gelir fazlasının çoğunluğunu ana amacına yatıran sosyal ekonomi işletmeleridir.

 

Yekpare Sosyal Girişim Birliği, sosyal girişim topluluğunun

farklılıklarını ve ihtiyaçlarını gözeterek üyelik seçenekleri geliştirdi.

Leaf Pattern Design

Grup Programlarını keşfedin.

Çapa 1
bottom of page