top of page
Sosyal girişimleri
bilgiye, kaynaklara & desteklere, topluluğa ve pazara eriştirmek için çalışan sosyal girişim birliğidir.
Çapa 1
Who Are We

Topluluk

Sosyal girişim topluluğunu anlamlı etkileşimlerle bir araya getirir. 

Bilgi Üretimi 

Araştırmalar, rehberler ve yayınlarla nitelikli bilgi üretir.

Erişim

Kaynaklara ve desteklere erişimi hızlandırır. 

Savunuculuk

Kapsayıcı ve onarıcı politikalar geliştirilmesi için çalışır.

#SosyalGirişimdenAl

Ürün ve hizmetlerin pazara erişimi için çalışır.

Hizmetler

Sosyal girişimcilik alanının gelişimi için hizmetler sunar.

Sosyal Girişim Birliği

Sosyal girişimler ana amacı sosyal, çevresel, kültürel meselelere çözüm geliştirmek olan, ticari faaliyetler yürüten ve elde ettiği gelir fazlasının çoğunluğunu ana amacına yatıran sosyal ekonomi işletmeleridir.

 

Yekpare Sosyal Girişim Birliği, sosyal girişim topluluğunun

farklılıklarını ve ihtiyaçlarını gözeterek üyelik seçenekleri geliştirdi.

Neden katılmalısınız?

Topluluk

Uluslararası Topluluğa Erişim

Pazara Erişim

Bilgiye Erişim

yekpare-logo-12.png

Sosyal girişim topluluğuyla yan yana olun. Sosyal girişimciler ve ekipleri için tasarlanan buluşmalar ve etkinliklere katılın.

Ağlara, sertifikasyon ve verifikasyon sistemlerine, desteklere ve etkinlere erişin.

#SosyalGirişimdenal kampanyasına katılarak ürün ve hizmetlerinizi uygun pazarlara eriştirin.

Sosyal ekonomi ve sosyal girişimcilik alanına dair son gelişmelere, kaynaklara, yayınlara ve veritabanlarına erişin.

Türkiye'de Sosyal Girişimcilik Alanında
Mevcut Destekler Veritabanı

Sosyal Girişimcilik Alanında Mevcut Destekler Veritabanı, Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Alanında Mevcut Desteklerin Haritalanması araştırması kapsamında, araştırmanın bir çıktısı olarak hazırlanmıştır.​

Çapa 2
bottom of page