top of page

Türkiye'de
Sosyal Girişimcilik Alanında
Mevcut Destekler Veritabanı 

 

Sosyal Girişimcilik Alanında Mevcut Destekler Veritabanı, Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Alanında  Mevcut Desteklerin Haritalanması araştırması kapsamında,

araştırmanın bir çıktısı olarak hazırlanmıştır. 

Veritabanı, 25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan birinci versiyonunda toplamda 145 kurumun/programın bilgisine,

sosyal girişimlere yönelik başvuru süreci devam eden 11 tane, başvuru süreci kapalı olan 65 tane, yıl boyunca başvuruya açık olan 40 tane

ve devam etmeyen 13 tane program ve kurum desteklerini içermektedir.

Veritabanı yayınlandıktan sonraki süreçte Yekpare Sosyal Girişim Birliği tarafından güncel tutulacaktır. 

 

Veritabanının güncel destekleri içermesi için aracı kuruluş temsilcileri ve program yürütücülerinden form yoluyla bilgi almaya devam edilecektir.

savunuculuk raporu

Araştırmanın ana amacı Türkiye'de sosyal girişimlerin mevcut desteklere erişimini artırmak, mevcut desteklerin iyileştirilmesini ve yeni desteklerin geliştirilmesi sağlamaktır.

bottom of page