top of page

People and Planet First
Verifikasyonu

 

SEWF Verifikasyonu nedir?

SEWF Verifikasyonu, dünya çapındaki ortaklarla istişare içinde tasarlanmıştır. Bu doğrulama, mevcut bölgesel ve ulusal sosyal girişim doğrulama sistemlerini tanır, mevcut bilgi ve uzmanlığın üzerinden yola çıkar ve bu tür seçeneklerin bulunmadığı yerlerde erişilebilir, maliyeti uygun ve kültürel olarak duyarlı sosyal girişim doğrulaması sağlar. Bu hizmet, küresel sosyal girişim ekosisteminin büyümesini desteklemeyi ve küresel olarak tüm sosyal girişimler için pazar erişimini genişletmeyi hedefler.

"Dünya genelinde, kâr öncelikli olmaktan ziyade insan ve gezegeni ön planda tutan işletmelerin büyüyen bir hareketi var. Bu işletmeler arasında sosyal girişimler, kooperatifler, adil ticaret işletmeleri, sosyal işletmeler ve diğerleri bulunmaktadır.

İnsan ve Gezegen Öncelikli, bu küresel hareketi bir araya getiren bir bayrak görevi görüyor. Güvenilir ülke bazlı ve küresel sertifikasyonları tanıyan bir doğrulama sistemini sağlar, bu sertifikasyonlar mevcut olmadığı durumlarda doğrulama imkanı sunar, kaynaklara erişimi mümkün kılar ve kolektif savunuculuğu güçlendirir. Birlikte, küresel bir ortaklık ağı olarak hepimiz iş dünyasını dönüştürüyoruz ve herkesin yaşayabileceği, yaşam gezegenimizin sınırları içinde bir ekonomi oluşturuyoruz.

SEWF Verifikasyon Faydaları

Sosyal girişimlerin ve tedarik profesyonellerinin eğitimi

Eğitime Erişim

Yeni Satış Kanallarına Erişim

B2B ve B2C, yerel, küresel ve bölgesel tedarik ağları

Kar Amacı Gütmeyen Destek

Kâr amacı gütmeyen kuruluşları korumak

Sosyal Tedarik

Öncelikli olarak görev odaklı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve sosyal
girişimlerden ürün ve hizmet alımı

İndirimli Hizmetler

Yazılım, satış platformları, profesyonel hizmetler ve daha fazlası

Sınırsız Finansman

Görev odaklı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve sosyal girişimciler için

SEWF Verifikasyonu süreci her ülkede değişmekte ve her bir ülke için bir aracı kurum tarafından dağıtılmaktadır. Türkiye'de bu süreci yöneten aracı Yekpare Sosyal Girişim Birliği'dir. SEWF Verifikasyonu ve süreç hakkında daha fazla bilgi almak için birlik@yekpare.org'a ulaşabilirsiniz.

bottom of page