top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni 

Son Güncelleme: 01.03.2024 

Yekpare Sosyal Girişim Birliği olarak kişisel verilerinizin korunması ve gizliliği bizler için çok önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işlediğimizi ve bu kapsamda sahip olduğunuz hakları dair açıklamalarımız yer aldığı aydınlatma metnini lütfen dikkatlice inceleyiniz. 

1. Veri Sorumlusu 

Yekpare Sosyal Girişim Birliği (Yekpare Sosyal Ekonomi Kültür ve Ekoloji Derneği) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. 

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşlenebilecektir? 

Bu Aydınlatma Metnine konu kişi grupları şunlardır: 

- Bülten Üyeleri 

- Etkinlik Katılımcıları 

- Birlik Üye Adayları ve Üyeleri 

Kişisel verileriniz, birlik faaliyetlerimize dair operasyonlarımızın yürütülmesi, etkinlik yönetimi, iletişim faaliyetlerinin yapılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepleri Nelerdir? 

 

Kişisel Verilerini, formlar (elektronik ya da elektronik olmayan), e-mail vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi için hukuki sebeplerimizi şu tablodan inceleyebilirsiniz: 

Hukuki Sebep -  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

İşleme Amacı -  Etkinliklerde kendinizi tanıtmanız, kartvizitinizi paylaşmanız, kendi web sitenizde ya da platformunuzda yer vermeniz

 

Hukuki Sebep - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması - 

İşleme Amacı - 

- Birlik Üyesi olmak için yaptığınız başvurular, üyelik başvurunuzun değerlendirmesi, kabulu ve takibi süreçleri

- Program, projeler ve iş birlikleri için başvuruda bulunmanız dolayısıyla başvurularınızın değerlendirilmesi süreci ve buna bağlı operasyonlarımızın yürütülmesi

- Yekpare Sosyal Girişim Birliği ile web sitemiz veya sosyal medya kanallarımız aracılığıyla iletişime geçmeniz nedeniyle iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi

Hukuki Sebep - Açık rıza alınması

İşleme Amacı;

- İletişim faaliyetlerimiz kapsamında bülten üyeliğini kabul etmeniz ve bülten gönderimini sağlamamız

- Düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında katılım başvurusunda bulunmanız
 

4. İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz? 

Kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla ve bu amaçların gerçekleştirilmesi ile ilgili ve sınırşı olarak yurtiçi ve yurtdışında bulunan hizmet sağlayacılarımız ve iş ortaklarımızla paylaşılacaktır. 

Bir etkinlik katılımcısı iseniz, katıldığınız etkinliğin düzenlenmesi ve organizasyonu sırasında birlikte çalıştığımız yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklarımızla verileriniz organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla paylaşılacaktır. 

Kişisel Veri Sahibi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, - İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme 

Yukarıda yer alan haklarınız ile ilgili olarak yazılı başvurularınız, başvurunuzun niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yekpare Sosyal Girişim Birliğine yapacağınız kişisel verilerinize ilişkin başvuruları birlik@yekpare.org adresine göndereceğiniz bir e-posta ile iletebilirsiniz.

bottom of page